kjpjpo
writers matter הכותבים חשובים

writers matter הכותבים חשובים

קולות מעצימים של בני נוער ישראלים ופלסטינים בניית נרטיב תרבותי באמצעות כתיבה

Hadassa Word Press ( 2017-08-29 )

€ 13,80

Buy at the MoreBooks! Shop

ספר זה פותח צוהר נדיר וייחודי אל חייהם של ילדים בין 12-14 המתגוררים באחד מהאזורים המתוחים והסבוכים בעולם, אזור מלא מחלוקות ואלימות. הקשיבו לקולותיהם ולתחושותיהם של ילדים ישראלים ופלסטינים, כשהם משמיעים אותם בחופשיות זה לזה. לא חשוב מאיזה צד של המחסום הם מתגוררים, ילדים אלה כותבים לא פעם על מצוקה, פחד וייאוש. האתגרים הללו קשורים לא רק בעולמות הסכסוך הדתי והפוליטי שלהם, אלא גם בבעיות יומיומיות של תקשורת עם חברים ובני משפחה. התלמידים הפלסטינים מישראל ומהרשות ועמיתיהם היהודים מישראל חולקים כולם עתיד לא ודאי ומתמודדים עם אתגרים כבירים בכל יום בחייהם. אך בלי קשר למקום מגוריהם, לדתם, לדעותיהם הפוליטיות או לטראומות האישיות שלהם, לכולם דבר אחד במשותף – יש להם חלומות גדולים לעתיד. "כותבים חשובים" נותנת השראה לתלמידים לכתוב על חייהם וחלומותיהם, לרכוש מיומנויות כתיבה ולהיטיב להבין את עצמם ואת זולתם. בזכות הלמידה הנטועה עמוק בחייהם, מגלים ילדים אלה חירות חדשה המובילה לתחושת העצמה אמיתית

Book Details:

ISBN-13:

978-620-2-45504-6

ISBN-10:

6202455047

EAN:

9786202455046

Book language:

English

By (author) :

Sami Adwan
Robert Vogel
with Samar Aldinah

Number of pages:

128

Published on:

2017-08-29

Category:

Education, Occupation, Career